HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa ...

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu
oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu serdecznie zapraszają na konferencję pn.
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ ZDROWIA PRACOWNIKÓW 50+
aa
Wielkopolska Komisja Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu, jako organ konsultacyjno-doradczy, skupia przedstawicieli organów nadzoru ...
W zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy to skuteczne rozwiązania, które:

zostały już wdrożone lub mające charakter innowacyjny,
przynoszą wymierne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy,
możliwe są do zastosowania w różnych zakładach pracy.
Według danych opublikowanych 10.12.2019 r. przez GUS, w okresie styczeń - wrzesień 2019 r., w województwie wielkopolskim liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 6367 osób.
Materiały i opracowania dotyczące zasad działania w ramach WSOZZ, oraz publikacje dotyczące bhp w wersji elektronicznej.Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
W siedzibie firmy Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. w Kole - laureata XXV edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2018 r. i zdobywcy statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”. odbyły się 24.04.2019 r. wielkopolskie obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.


aa
Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Omówienie zrealizowanych działań w ramach Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w roku 2018 oraz zgłoszenie kolejnych inicjatyw do planu działania Strategii ma rok bieżący to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 05 marca 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.


aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews