HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu
oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu serdecznie zapraszają na konferencję pn.
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ ZDROWIA PRACOWNIKÓW 50+

aa
Zaproszenie
Akademia UDT zaprasza na

DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
W UDT

Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych - maszyny


aa
Zaproszenie na konferencję
KWALIFIKACJE ZAWODOWE FILAREM BEZPIECZEŃSTWA

DODATKOWE UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE DO OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW


aa
Zaproszenie
Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na seminarium
WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBRÓBCE DREWNA!
11 września 2018 r.
, Targi DREMA Poznań, Teren MTP, Wschodni Hol Wejściowy, Sala Zielona godz. 10.00 – 13.00aa
Zaproszenie
III KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020
OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM.
PRZETWÓRSTWO OWOCÓW, WARZYW I MIĘSAaa
Zaproszenie do udziału w seminarium
„Narażenie zawodowe pracowników na zagrożenia
związane z transportem wewnątrzzakładowym”


aa
Zaproszenie do udziału w seminarium

„Głos jako narzędzie pracy – zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych zawodowo
na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy”

aa
Zaproszenie do udziału w seminarium


„Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie”

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews