HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Czas pracy kierowców a wypadki drogowe
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu realizując Krajową Strategię Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązujących przerw i czasu odpoczynku kierowców w latach 2009-2010 oraz zadania prewencyjne, których podstawowym celem jest ograniczenie wypadków komunikacyjnych związanych z naruszaniem przepisów o czasie pracy, organizuje szkolenie ”Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” obejmujące następujące zagadnienia:

a) Przyczyny i okoliczności wypadków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn dotyczących pracodawców
b) Psychospołeczne czynniki ryzyka w pracy kierowców
c) Czas pracy kierowców – informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, sposobach rozliczania czasu pracy, itp.
d) Kontrole czasu pracy kierowców w 2010r.
e) Panel dyskusyjny.

W toku szkolenia wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wydawnictwa PIP tj:
- Ulotki – ”Czas pracy kierowców „ z przeznaczeniem dla kierowców samochodów,
- Poradnik dla pracodawcy „Czas pracy kierowców”
Prowadzącymi zajęcia są inspektorzy pracy oraz inspektor transportu drogowego
Ramowy program szkolenia (wiecej ...)

Termin i miejsce szkolenia.
Na szkolenia zapraszamy do:
- 15.10.2010r. OIP Poznań Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 29, sala konferencyjna
Początek szkolenia godz. 9.00, przewidywane zakończenie szkolenia – godz. 13.30
- 25.10.2010r. OIP Poznań Oddział w Lesznie, ul. Magazynowa 4, sala konferencyjna. Początek szkolenia godz. 9.00, przewidywane zakończenie szkolenia – godz. 13.30
- 26.10.2010r. OIP Poznań Oddział w Koninie, ul. Obrońców Westerplatte 12, sala konferencyjna. Początek szkolenia godz. 9.00, przewidywane zakończenie szkolenia – godz. 13.30
- 29.10.2010r. OIP Poznań Oddział w Pile, ul. Sikorskiego 35, sala konferencyjna. Początek szkolenia godz. 9.00, przewidywane zakończenie szkolenia – godz. 13.30


Ze względów organizacyjnych oraz ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 10.10.2010r. wraz ze wskazaniem wybranego terminu oraz miejsca szkolenia.
Zgłoszenia wraz z podaniem liczby uczestników, można przesłać faksem pod nr
62 7374604, telefonicznie 62 7374601 lub drogą elektroniczną na adres ostrow@poznan.oip.pl
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews