HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Szkolenie informacyjno – prewencyjne nt.: ,,Ocena ryzyka związana z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi''
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, w ramach Europejskiej Kampanii nt.: „Niebezpieczne substancje chemiczne: poznaj, oceń, zapobiegaj”, zaprasza pracodawców z branży meblarskiej oraz wykorzystujących w procesach produkcyjnych włókna szklano-poliestrowe na szkolenie informacyjno – prewencyjne nt.: ,,Ocena ryzyka związana z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi.’’

W trakcie szkolenia uczestniczący pracodawcy uzyskają wiedzę z zakresu:
• narzędzi do oceny ryzyka zawodowego związanego z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi w miejscu pracy,
• działań służących zmniejszeniu liczby pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
• rozpoznawania zagrożenia,
• popularyzacji dobrych praktyk.
Przewidziano panel dyskusyjny.

W toku szkolenia wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wydawnictwa PIP tj.:
• ulotki: Substancje chemiczne: poznaj, oceń i zapobiegnij ryzyku
• poradnik dla pracodawcy: Czynniki chemiczne w przemyśle meblarskim,
• poradnik dla pracodawcy: Zagrożenia czynnikami chemicznymi,
• poradnik dla pracodawcy: Zagrożenia czynnikami biologicznymi.

Prowadzącymi zajęcia są inspektorzy pracy:
- Anna Kmiecik – starszy inspektor pracy,
- Marek Jarecki - starszy inspektor pracy – specjalista.

Termin i miejsce szkolenia

Na szkolenia zapraszamy w godz. 10.00. – 12.00. w następujących terminach:
21.10.2010r. - Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 29
• 22.10.2010r. - Oddział w Koninie, ul. Obrońców Westerplatte 12
• 25.10.2010r. – PIP OIP Poznań, ul. Święty Marcin 46/50
• 27.10.2010r. - Oddział w Pile, ul. Sikorskiego 35
• 29.10.2010r. - Oddział w Lesznie, ul. Magazynowa 4


Ze względów organizacyjnych oraz ograniczoną liczbę miejsc,
prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do:
- 18.10.2010r. dla uczestników w Ostrowie Wlkp.,
- 20.10.2010r. dla uczestników w Koninie,
- 22.10.2010r. dla uczestników w Poznaniu,
- 25.10.2010r. dla uczestników w Pile,
- 27.10.2010r. dla uczestników w Lesznie
wraz ze wskazaniem wybranego terminu oraz miejsca szkolenia.

Zgłoszenia wraz z podaniem liczby uczestników, można przesłać:
- faksem pod nr 618599003,
- telefonicznie 618599000
- drogą elektroniczną na adres poznan@poznan.oip.pl

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews