HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Spotkanie szkoleniowe w związku z programem prewencyjnym ”Promocja standardów bezpieczeństwa i higieny pracy”
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe w związku z programem prewencyjnym ”Promocja standardów bezpieczeństwa i higieny pracy” w dniu : 15 października 2010r. godz. 10.00 w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu przy Al. Niepodległości 2, w sali nr 17.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w Państwa firmie.

Proszę do dnia 08.10.2010r. dokonać potwierdzenia zagłoszenia w wybranej przez Państwa formie:

1. telefonicznie : 618 599-002 , fax 618599-003
2. e-mailem na adres: bezpiecznabudowa@poznan.oip.pl
3. Korespondencyjnie: Okręgowy Inspektorat Pracy
Państwowej Inspekcji Pracy
Ul. św. Marcin 46/50
61- 807 Poznań

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obowiązkowy.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews