HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Bezpłatne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szanowni Państwo

Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla:


PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH
PRACOWNIKAMI
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. z póź. zm.Szkolenie realizowane jest w ramach kampanii „Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Wypadków przy Pracy 2010-2012” i skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw z branży budowlanej. W trakcie planowanego seminarium przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawią zagadnienia dotyczące przeciwdziałania wypadkom przy pracy oraz przykłady dobrych praktyk. Przedsiębiorstwa mogą oddelegować maksymalnie dwie osoby, szkolenie prowadzone jest w trybie samokształcenia kierowanego oraz jednodniowego seminarium. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, szkolenie ważne na okres 5 lat. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.


Termin i Program
23 listopad 2010 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00 - pobieranie materiałów szkoleniowych
30 listopad 2010 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 - seminarium, konsultacje zakończone testem sprawdzającym.

Miejsce szkolenia
Siedziba COSOSPSBHP , 62-800 Kalisz; ul. Górnośląska 56; dawny Dom Usług; II-piętroProwadzący
Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz wykładowcy COSOSPSBHP w Kaliszu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o przesłanie faksem pod nr: 62 753 45 30 lub
e-mail: tomaszgrudnicki@interlis.pl;
w razie pytań osoba do kontaktu Tomasz Grudnicki tel: 62 753 73 02


Organizator:

Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu

Do pobrania:

Zgłoszenie
Informacja o szkoleniu
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews