HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Konferencja TRANSPORT MECHANICZNY NA PLACU BUDOWY – OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH


Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

serdecznie zaprasza na konferencję

TRANSPORT MECHANICZNY NA PLACU BUDOWY –
OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
,

która odbędzie się w ramach

Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ
w dniu 21.05.2014r. godz. 12:00- 14:30,
MTP, Pawilon nr 3 – Sala Niebieska.PROGRAM

• 12:00-12:20 - OTWARCIE KONFERENCJI, ZAŁOŻENIA WIELKOPOLSKIEJ STRATEGII OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH 2013-2020.
• 12:20-12:50 - MASZYNY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE NA BUDOWIE. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA.
• 12:50-13:20- KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY TRANSPORCIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
• 13:20-13:50 - DOBRE PRAKTYKI W EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO.
• 13:50-14:20 - DZIAŁANIA PREWENCYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY, KAMPANIA "SZANUJ ŻYCIE".
• 14:20-14:30 - PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews