HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie na szkolenie
Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie:

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – zapobieganie wypadkom w pracy”
oraz
„Spełnianie minimalnych wymagań bhp przy użytkowaniu maszyn”

Szkolenie odbędzie się
29 lipca 2014 roku o godz. 10:00

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50, salka konferencyjna I piętro (sekcja prewencji i promocji).


Dowiecie się Państwo:
• jak zarządzać bezpieczeństwem pracy, aby skuteczniej chronić pracowników,
• jak przeprowadzić postępowanie, kiedy zdarzy się wypadek,
• jak ocenić ryzyko zawodowe, aby wspomóc zarządzanie bezpieczeństwem,
• jak spełnić wymagania minimalne bhp przy użytkowaniu maszyn.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu, będziemy starali się zorganizować następny termin spotkania.
Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 lipca 2014 r.


Potwierdzenia oraz ewentualne zapytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na:
1. E-mail: prewencja.promocja@poznan.pip.gov.pl
2. Telefonicznie: (61) 859–90–02, fax: (61) 859–90-03
3. Korespondencyjnie: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, 61 – 807 Poznań
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews