HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie na szkolenie
Szanowni Państwo


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zaprasza na szkolenie w ramach europejskiej kampanii SLIC, której celem jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy spowodowanych poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na tym samym poziomie. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu:


„Zagrożenia wypadkowe w magazynie i zakładzie pracy – kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy”

Które odbędzie się w dniu

13 października 2014 roku o godz. 10:00


w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50 salka konferencyjna I piętro (sekcja prewencji i promocji).
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w Państwa firmie, poinformowanie o skali problematyki związanej z wypadkami przy pracy związanymi z poślizgnięciem i upadkiem na tym samym poziomie, sposobach ograniczenia ryzyka wystąpienia tego rodzaju wypadków oraz o rozwiązaniach praktykowanych w innych krajach UE (dobre praktyki).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i wskazany


Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały edukacyjne opracowane i wydane przez Państwową Inspekcję Pracy.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do 10 października 2014r.

Potwierdzenia oraz ewentualne zapytania dotyczące szkolenia proszę kierować na:
1. E-mail: prewencja.promocja@poznan.pip.gov.pl
2. Telefonicznie: (61) 859–90–02, fax: (61) 859–90-03

Nadinspektor Pracy
Grzegorz Stróżyk


aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews