HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

„Pracujmy razem bezpiecznie dążąc do zera wypadków” – konferencja w Veolia Poznań ZEC S.A.
Wystąpienia Marka Kosmowskiego, dyrektora ds. ryzyka i spraw pracowniczych Veolia Poznań ZEC S.A. oraz Krzysztofa Dudy, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu zainaugurowały zorganizowaną 23.09.2015 r. na terenie Veolii Zespołu Elektrociepłowni S.A. w Poznaniu w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy w energetyce zawodowej. Aktualny stan bezpieczeństwa pracy w zakładach energetycznych na podstawie wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy omówił Grzegorz Przywarty, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Uczestniczący w konferencji przedstawiciele firm budowlanych Alstom Power Sp. z o.o. oraz Grupy Erbud, realizujących inwestycje na rzecz Veolii przedstawili z kolei dobre praktyki przy pracach prowadzonych na wysokości oraz program kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród pracowników. Z kolei Mariusz Matysiak, kierownik działu zarządzania ryzykiem zaprezentował działania podejmowane przez Veolia Poznań ZEC S.A. promujące bezpieczeństwo kulturę i bezpieczeństwo pracy. Uzupełnieniem konferencji były zorganizowane na terenie Spółki Targi Bezpieczeństwa, w ramach których pięciu wystawców zaprezentowało szeroką ofertę środków ochrony indywidualnej. Każdy z odwiedzających Targi pracowników Veolii i uczestników konferencji mógł osobiście ocenić walory prezentowanych produktów.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews