HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”
Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych wśród nauczycieli, uczniów i studentów, promocja kultury bezpieczeństwa oraz popularyzacja rozwiązań prawnych w zakresie ochrony pracy to główne cele programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”. W roku szkolnym 2014/2015 do realizacji programu przystąpiło 96 nauczycieli z 23 wielkopolskich szkół. W ramach programu przeprowadzono 696 lekcji w których uczestniczyło łącznie 4507 uczniów. Okazją do podsumowania programu, wręczenia dyplomów uczestnictwa oraz złożenia podziękowań dla nauczycieli było zorganizowane 2.10.2015 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu spotkania z udziałem Stanisławy Ziółkowskiej, okręgowego inspektora pracy w Poznaniu oraz Tomasza Wiki, dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. W spotkaniu uczestniczyła także Bożena Szydłowska, poseł na Sejm RP. Podczas spotkania koordynator programu z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy, Joanna Budzyńska-Jędraszczyk, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiła informację o konkursach i programach prewencyjnych adresowanych do młodzieży.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews