HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Ograniczanie zagrożeń przy pozyskiwaniu drewna – konferencja w Poznaniu
Pracownicy lasów państwowych, pracodawcy wykonujący prace związane z pozyskiwaniem drewna, pracownicy służby bhp, partnerzy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, inspektorzy pracy oraz goście targowi byli uczestnikami zorganizowanej 6.10.2015 r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „DREMA 2015” konferencji „Ograniczanie zagrożeń przy pozyskiwaniu drewna”. Organizatorem konferencji w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy Lasów Państwowych i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Otwierając konferencję Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu przedstawiła podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy działania prewencyjne w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych przy pracach związanych z pozyskiwaniem drewna. Z kolei Teresa Domżalska, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiła aktualny stan bezpieczeństwa pracy w zakładach usług leśnych oraz dokonała analizy przyczyn i okoliczności wybranych wypadków przy pracy. W dalszej części konferencji Robert Kujawiak z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych omówił zasady zamawiania usług leśnych, natomiast Marian Wiśniewski, naczelnik wydziału rozwoju i innowacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile przedstawił dobre praktyki stosowane przy pracach związanych z pozyskiwaniem drewna. Na zakończenie konferencji ratownik medyczny Mirosław Warzybok zaprezentował zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy związanych z pracą w leśnictwie. Konferencja miała charakter otwarty, zorganizowano ją w wydzielonej części pawilonu targowego „strefie nauki i techniki” dlatego uczestniczyć w niej mogli wszyscy zainteresowani goście targowi.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews