HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zapraszamy do udziału w ankiecie
Szanowni Państwo,
badania Realizowane przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu dotyczą wzrostu aktywności zawodowej poprzez dostosowanie warunków pracy do możliwości pracowników po 50-tym roku życia w Polsce.

Głównym celem badania jest zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających
efektywne wykorzystanie przez pracodawców np. środków finansowych
oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na utrzymanie zdolności
do pracy pracowników po 50-tym roku życia.

Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki posłużą do
sporządzenia raportu na temat potrzeb i oczekiwań pracodawców
i pracowników w badanym zakresie


Poniżej znajdują się linki do przygotowanych kwestionariuszy badania:

Ankieta dla pracodawcy:
https://docs.google.com/forms/d/1wI5vECX2yCuvWldavt-K7SWp7v-skMnPpq8i3vUD7Gk/viewform?usp=send_form


Ankieta dla pracowników:
https://docs.google.com/forms/d/1Y9ZQS275Ce3EfFG15mU6q5ry_P9PXyK0zRU7PU1lbuw/viewform?usp=send_form
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews