HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy – konferencja w Widziszewie
Upowszechnianie wśród pracodawców dobrych praktyk poprawiających bezpieczeństwo pracy, prezentacja nowatorskich rozwiązań w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące ochron indywidualnych oczu były głównymi tematami zorganizowanej 16.10.2015 r. w Widziszewie konferencji „Dobre praktyki w powiecie kościańskim”. W konferencji uczestniczyli pracodawcy z powiatu kościańskiego, szczególnie z branży budowlanej, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. Z celami i założeniami lokalnego programu „Region Bezpiecznej Pracy” realizowanego w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych zapoznała zebranych Danuta Goździewicz – Suchanek, kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie. Konferencja odbyła się na terenie spółki „ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA”, która systematycznie podejmuje działania poprawiające warunki bezpieczeństwa pracy związane z obsługą maszyn i urządzeń technicznych oraz warunków i organizacji pracy. Przykłady dobrych praktyk stosowanych w tym zakładzie przedstawiła Paulina Malcherek - kierownik ds. bhp i ochrony środowiska. Z kolei Urszula Beszterda - kierownik działu BHP zaprezentowała dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy stosowane w firmie Wix-Filtron z Gostynia. Znaczenie instrukcji BHP jako podstawowego źródła znajomości zagrożeń oraz bezpieczne technologie przy pracach na wysokości omówili Szymon Andrzejewski i Michał Jurga, inspektorzy pracy z leszczyńskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Natomiast temat środków ochrony indywidualnej oczu zaprezentował Robert Ereński – regionalny konsultant techniczny firmy Uvex. Podsumowaniem zorganizowanej konferencji było wystąpienie zaproszonego gościa Stanisławy Ziółkowskiej, Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, która w swoim wystąpieniu wskazała na potrzebę stałej popularyzacji dobrych praktyk w środowisku pracodawców, przyczyniającej się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews