HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r.
Urząd Statystyczny w Poznaniu, w ramach działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 – 2020 zachęca do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi wypadków przy pracy, którym poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Dane zebrane w drodze badania statystycznego dostarczają wiedzy m.in. na temat liczby i rodzaju wypadków, klasyfikacji poszkodowanych osób według wielkości zakładów, grup wiekowych, wykonywanych zawodów czy też przyczyn i skutków powstawania wypadków przy pracy. W dalszej części referatu znajdą Państwo informacje o przeciętnych okresach niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach jak i rozgraniczenie tych danych na poszczególne powiaty województwa wielkopolskiego.

Opracowanie dostępne jest w zakładce DO POBRANIA w dziale PREZENTACJE

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews