HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 w Poznaniu
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy”, to tytuł II konferencji panelowej Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Konferencję zorganizowano 26.04.2016 r. w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016, która odbyła się w dniach 26 -28 kwietnia 2016 r. w Poznaniu. W konferencji poprzedzonej wystąpieniem Stanisławy Ziółkowskiej, okręgowego inspektora pracy w Poznaniu uczestniczyło ponad 550 przedstawicieli pracodawców, pracowników służby BHP, związków zawodowych, organizacji pracodawców, społecznych inspektorów pracy, współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy organów nadzoru i kontroli a także pracowników i studentów poznańskich uczelni technicznych. Konferencję podzielono na cztery panele tematyczne obejmujące zagadnienia ryzyka zawodowego na stanowiskach na których występują czynniki szkodliwe, hałasu, pyłów przemysłowych oraz czynników chemicznych. Moderatorami poszczególnych paneli byli inspektorzy pracy, a przewidziane w programie tematy prezentowali partnerzy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Transportowego Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” oraz inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Po zakończonej konferencji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu zorganizowali pokaz bezpiecznej pracy w zbiornikach a także ewakuacji osoby nieprzytomnej. Tradycyjnie Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała stoisko na którym inspektorzy pracy przez trzy dni targów udzielali porad prawnych i technicznych, a także z licznymi osobami odwiedzającymi stoisko rozmawiali na tematy związane z bezpieczeństwem pracy. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności poradniki prawa pracy dla pracodawców oraz materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W uroczystości otwarcia targów oraz wręczenia Grand Prix Sawo wzięła udział Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, która odczytała skierowany do uczestników targów SAWO okolicznościowy list wystosowany przez Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy. W uroczystości otwarcia targów uczestniczyli także Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji i Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy.aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews