HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Konkurs wiedzy rolniczej
27 października 2016 roku w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik rolnik oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych).
Do współudziału i zasiadania w komisji konkursowej zaproszono przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz szkoły w której odbywał się konkurs.
Konkurs, przebiegał w trzech etapach.
W etapie I, do którego przystąpiło 44 uczniów, uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań testowych przygotowanych przez pracowników KRUS. Do następnego etapu zakwalifikowało się 4 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.
Etapem II była część praktyczna. Przedstawiciele szkoły przygotowali zestaw: ciągnik rolniczy zagregowany z kombajnem do zbioru ziemniaków, który został pozbawiony pewnych elementów gwarantujących bezpieczeństwo pracy. Zadaniem 4 finalistów było opisanie stwierdzonych zagrożeń.
W III etapie czwórka finalistów odpowiadała na pytania ustne. Każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
Po zsumowaniu punktów za odpowiedzi ustne oraz dodaniu wyników z poprzednich dwóch części konkursu, komisja ustaliła kolejność miejsc jakie zajęli finaliści.
Dla laureatów miejsc I, II i IV ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji KRUS zakupiono elektronarzędzia (2 wiertarki udarowe i wiertarko-wkrętarkę). Wszyscy laureaci otrzymali od KRUS rękawice robocze, pasy transportowe i kamizelki odblaskowe. Elektronarzędzie dla laureata III miejsca zakupiła Państwowa Inspekcja Pracy.
Na zakończenie spotkania głos zabrali przedstawiciele szkoły, którzy w ciepłych słowach podziękowali organizatorom i uczestnikom konkursu.
W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele Kasy oraz Państwowej Inspekcji Pracy dziękując uczniom za liczny udział w spotkaniu, które zaowocuje większą wiedzą dotyczącą bezpiecznej pracy w rolnictwie.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews