HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

„Jak zachować głos” – konferencja dla nauczycieli
Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu była głównym tematem zorganizowanej 6.06.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konferencji dla nauczycieli „Jak zachować głos”. Organizatorami zorganizowanej w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych konferencji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Rozpoczynając konferencję Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu przedstawiła założenia i działania Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Z kolei dr hab. nauk med. Bożena Wiskirska-Woźnica, konsultant wojewódzki w dziedzinie audiologii i foniatrii omówiła problemy związane z diagnostyką choroby zawodowej narządu głosu. W dalszej części konferencji dr Joanna Piech-Sławecka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowała praktyczne porady i ćwiczenia wspomagające głos. Z kolei dr n. med. Grażyna Wośkowiak z Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy przedstawiła efekty zdrowotne rehabilitacji przeprowadzonej w latach 2003 – 2011 w ramach Wielkopolskiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia dla Nauczycieli „Chroń swój głos”. Na zakończenie Joanna Jerzycka z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji I Oddziału ZUS w Poznaniu zapoznała uczestników konferencji z przepisami i zasadami rehabilitacji leczniczej zawodowych chorób narządu głosu.
mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews