HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna” to tytuł konferencji Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 13.09.2016r. podczas X edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016. Podczas konferencji uroczyście zainaugurowano trzyletnią kampanię medialną z zakresu działań programu prewencyjno-kontrolnego „WŁĄCZ BEZPIECZEŃŚTWO PRZY OBRÓBE DREWNA”.
W konferencji prowadzonej przez Krzysztofa Bieleckiego głównego specjalistę Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoriatu Pracy poprzedzonej wystąpieniem Zbigniewa Ryfki, zastępcy głównego inspektora pracy uczestniczyli między innymi Zbigniew Kowalczyk dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji, Stanisława Ziółkowska okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, Tomasz Gajdziński zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu, I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników BHP Oddział Wielkopolski oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Tematyka wystąpień prelegentów nawiązywała do celów i zagadnień kampanii. Mariusz Ląkocy, inspektor pracy zaprezentował zagrożenia w zakładach produkujących wyroby z drewna na podstawie wypadków przy obsłudze maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do obróbki drewna przedstawił dr inż. Maciej Syndor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Technologii Drewna, Katedry Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Następnie swoim doświadczeniem związanym z certyfikacją maszyn podzielił się Zygmunt Sawicki kierownik Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego Instytutu Technologii Drewna. O metodach ograniczenia narażenia na czynniki szkodliwe pracowników tartaków i stolarni opowiedział dr inż. Tomasz Rogoziński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Technologii Drewna, Katedry Meblarstwa. Na zakończenie konferencji główny specjalista Joanna Jerzycka z I oddziału ZUS w Poznaniu, Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, zaprezentowała zasady i warunki otrzymania dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.
Podczas podsumowania konferencji pracodawcy zostali zaproszeni do udziału w programie „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Państwowa Inspekcja Pracy zaoferowała bezpłatne szkolenia oraz pomoc merytoryczną w ramach kampanii w celu dostosowania zakładów zajmujących się produkcją drewna i wyrobów tartacznych do wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenia liczby wypadków w tej branży.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie przygotowano pokazy bezpiecznej obsługi maszyn stolarskich oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy. Ponadto inspektorzy pracy udzielali porad prawnych oraz prezentowano i rozdawano materiały i wydawnictwa z zakresu obróbki drewna, prawa pracy oraz bhp.


mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews