HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

O bezpieczeństwie pracy na budowie – wyjazdowe posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Dobre praktyki przy realizacji inwestycji w zabudowie miejskiej a także problematyka zatrudnienia na budowach obcokrajowców z krajów spoza Unii Europejskiej były głównymi tematami zorganizowanej na terenie budowy Bałtyk Tower w Poznaniu posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Posiedzenie prowadził Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady. Otwierając spotkanie Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia na budowach działań prewencyjnych przez Państwową Inspekcję Pracy ukierunkowanych na ograniczenie zagrożeń i spadek liczby wypadków przy pracy. Na wstępie posiedzenia Dariusz Wietrzyński, dyrektor operacyjny POOR Region Polska Zachodnia zaprezentował historię realizowanej przez spółkę inwestycji i przedstawił dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowie. Budowa dużego, szesnastokondygnacyjnego obiektu w centrum miasta zlokalizowana w pobliżu zabytkowego obiektu Concordia oraz hotelu Sheraton wymaga zastosowania nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających sprawną i bezpieczną realizację. Stosowane przez wykonawcę dobre praktyki wydatnie zwiększają stan bezpieczeństwa pracy na budowie. Z kolei Mirosław Leszczyński, starszy inspektor pracy omówił przyczyny najczęściej badanych przez inspektorów pracy wypadków przy pracy w budownictwie, natomiast Ewa Groblewska , młodszy inspektor pracy przedstawiła problematykę przygotowania do pracy na budowach obcokrajowców z krajów spoza Unii Europejskiej. Zwróciła uwagę na konieczność szczególnie starannego szkolenia ich w zakresie bezpieczeństwa pracy i stosowania się do przepisów BHP obowiązujących w Polsce. Podczas posiedzenia przyjęto trzy uchwały, które zostaną przedstawione Głównemu Inspektorowi Pracy. Na zakończenie uczestnicy posiedzenia zwiedzili teren budowy.

mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews