HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny
6 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Podczas posiedzenia przedstawiono projekt uchwały skierowanej do ministra rolnictwa, w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem systemu biobed, służącego do neutralizacji środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych. Ponadto przedstawiciele OIP i KRUS zaprezentowali przykłady zdarzeń wypadkowych powstałych podczas prac wykonywanych w rolnictwie. A. Zalewski przedstawił analizę okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku do jakiego doszło w sierpniu 2016 r. na terenie powiatu ostrowskiego w czasie zbioru ziemniaków kombajnem ziemniaczanym GRIMME.


mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews