HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie na konferencję
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję

,,OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ PRZY POZYSKIWANIU DREWNA"aa
ZAPROSZENIE NA SEMINARIA
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W POZNANIU ORAZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ODDZIAŁ W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA BEZPŁATNE SEMINARIA DLA PRACODAWCÓW:
„Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie”

aa
Zaproszenie na konferencję
Zapraszamy na konferencję Państwowej Inspekcji Pracy

"Wymagania bezpieczeństwa maszyn. Nowoczesne technologie a wypadki przy pracy".

aa
Zaproszenie na konferencję
Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu pt. „Dobre praktyki przedsiębiorcy transportowego”, która odbędzie się 3 czerwca 2015 r. na Torze Poznań.

aa
Zaproszenie na konferencję
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję

OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH

aa
Zaproszenie
Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na seminarium nt: „Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym w pracy”

aa
Zaproszenie na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – prace montażowe fasad, stolarki okiennej, instalacji”

aa
Zaproszenie na konferencję
Zaproszenie na konferencję pt. Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań, która odbędzie się 28.10.2014 r.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews