HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Szkolenia prewencyjne w budownictwie
W miesiącach lutym i marcu 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w ramach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań informacyjno – edukacyjnych „Budowa. Stop wypadkom” przeprowadzili cykl szkoleń dla wykonawców i podwykonawców realizujących inwestycje budowlane na terenie Wielkopolski.

aa
Dobre praktyki w zakresie ograniczania zagrożenia hałasem – konferencja w Koninie
Upowszechnianie dobrych praktyk poprawiających stan bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy na których występuje zagrożenie hałasem, prezentacja zastosowanych rozwiązań w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej słuchu były głównymi tematami zorganizowanej 18.11 2015 r. w Koninie w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych konferencji ,,Ograniczanie zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy”.

aa
Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r.
Urząd Statystyczny w Poznaniu, w ramach działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 – 2020 zachęca do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi wypadków przy pracy, którym poświęcone jest niniejsze opracowanie.

aa
Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy – konferencja w Widziszewie
Upowszechnianie wśród pracodawców dobrych praktyk poprawiających bezpieczeństwo pracy, prezentacja nowatorskich rozwiązań w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące ochron indywidualnych oczu były głównymi tematami zorganizowanej 16.10.2015 r. w Widziszewie konferencji „Dobre praktyki w powiecie kościańskim”.

aa
Zapraszamy do udziału w ankiecie
Szanowni Państwo,
badania Realizowane przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu dotyczą wzrostu aktywności zawodowej poprzez dostosowanie warunków pracy do możliwości pracowników po 50-tym roku życia w Polsce.

Głównym celem badania jest zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających
efektywne wykorzystanie przez pracodawców np. środków finansowych
oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na utrzymanie zdolności
do pracy pracowników po 50-tym roku życia.

aa
Ograniczanie zagrożeń przy pozyskiwaniu drewna – konferencja w Poznaniu
Pracownicy lasów państwowych, pracodawcy wykonujący prace związane z pozyskiwaniem drewna, pracownicy służby bhp, partnerzy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, inspektorzy pracy oraz goście targowi byli uczestnikami zorganizowanej 6.10.2015 r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „DREMA 2015” konferencji „Ograniczanie zagrożeń przy pozyskiwaniu drewna”.

aa
Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”
Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych wśród nauczycieli, uczniów i studentów, promocja kultury bezpieczeństwa oraz popularyzacja rozwiązań prawnych w zakresie ochrony pracy to główne cele programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”.

aa
„Pracujmy razem bezpiecznie dążąc do zera wypadków” – konferencja w Veolia Poznań ZEC S.A.
Wystąpienia Marka Kosmowskiego, dyrektora ds. ryzyka i spraw pracowniczych Veolia Poznań ZEC S.A. oraz Krzysztofa Dudy, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu zainaugurowały zorganizowaną 23.09.2015 r. na terenie Veolii Zespołu Elektrociepłowni S.A. w Poznaniu w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy w energetyce zawodowej.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews