HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

W trosce o bezpieczeństwo podczas wiosennych prac polowych. Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i dyrektora OR KRUS
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” kieruje apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wiosennych prac w polu i gospodarstwie.
Sądzimy, że szeroka popularyzacja załączonego apelu choć w części przyczyni się do stosowania przez rolników podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, zachowania rozsądku, lepszej organizacji prac, jak też zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie najmłodszym członkom rodziny rolnika.


aa
Posiedzenie Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Przeciwdziałanie zagrożeniom chorobowym oraz zagrożeniom związanym z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych a także działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy były głównymi zagadnieniami omawianymi na posiedzeniu Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w dniu 11.02.2015 r.

aa
Konkurs dla uczniów szkół rolniczych
W dniu 06 listopada 2014 roku w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik-rolnik).

aa
Konkurs dla uczniów szkół rolniczych
W dniu 30 października 2014 r. w Zespole Szkół w Objezierzu (powiat obornicki) Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik-rolnik).

aa
Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań – konferencja w Poznaniu
Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń transportu pionowego przy budowie i eksploatacji rusztowań, technologie i dobre praktyki prowadzenia budowy, a także zagrożenia występujące przy budowie i eksploatacji rusztowań były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 28.10.2014 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

aa
Konkurs plastyczny ,,Wózek widłowy to nie samochód sportowy"
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: ,,Wózek widłowy to nie samochód sportowy".

aa
Posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
W dniu 24.10.2014 r. na terenie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zorganizowano posiedzenie Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

aa
Obrady Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Podsumowanie działań podejmowanych przez partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w 2014 r. a także dyskusja dotycząca dalszych inicjatyw prewencyjnych były głównym tematem posiedzenia Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, które odbyło się 16.10.2014 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews