HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Spotkanie prewencyjne na budowie Centrum Usługowo-Handlowego „POSNANIA”
Dnia 15.10.2014r. w ramach działań prewencyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Mirosław Leszczyński oraz Ewa Groblewska, inspektorzy pracy OIP Poznań przeprowadzili na terenie budowy Centrum Usługowo-Handlowego „POSNANIA” w Poznaniu spotkanie prewencyjne z przedstawicielami generalnego wykonawcy – firmą Eiffage Polska Budownictwo.

aa
Szkolenie prewencyjne w Volkswagen Poznań
Wymagania bhp przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zagrożenia wypadkowe związane z ich użytkowaniem były głównymi zagadnieniami omawianymi podczas szkolenia zorganizowanego 14.10.2014 r. na terenie fabryki samochodów użytkowych „Volkswagen Poznań” Sp. z o.o. Szkolenie prowadzili Paweł Ciemny i Przemysław Jachalski, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

aa
Dni Ubezpieczonego w Poznaniu
Anna Wabich i Lidia Materna, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu podczas odbywających się w dniach 7-9.10.2014 r. „Dni Ubezpieczonego” udzielały porad prawnych w zakresie prawa pracy.

aa
Szkolenie społecznych inspektorów pracy
Zagrożenia wypadkowe w gospodarce magazynowej, bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych a także zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy to główne tematy szkolenia społecznych inspektorów pracy przeprowadzonych przez Przemysława Jachalskiego, Jakuba Koniecznego i Grzegorza Kudlińskiego - inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

aa
Konferencja w Gołuchowie
Oddział PIP w Ostrowie Wlkp. przy współpracy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych oraz kampanii informacyjno-promocyjnej dla zakładów usług leśnych zorganizował w dniu 2.10.2014 r. na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, konferencję dla pracodawców świadczących usługi związane z pozyskaniem drewna na rzecz Lasów Państwowych.

aa
I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie
Zagrożenia zawodowe w gospodarce magazynowej, zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy a także działania prewencyjne PIP adresowane do pracowników magazynu były głównymi tematami wystąpień inspektorów pracy OIP Poznań Przemysława Jachalskiego, Rafała Liska oraz Jakuba Koniecznego na zorganizowanym podczas odbywających się w Poznaniu w dniach 29.09.-2.10.2014 r. Międzynarodowych Targach Opakowań „Taropak” I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie.

aa
Konferencja w Budapeszcie
Innowacyjne strategie ochrony i bezpieczeństwa zdrowia i życia w miejscu pracy były tematem europejskiej wymiany doświadczeń na temat roli osób odpowiedzialnych za promocję zdrowia na poziomie zakładowym. Uczestnikami konferencji zorganizowanej w Budapeszcie w dniach 24 -27.09.2014 r. przez węgierski związek zawodowych metalowców VASAS byli przedstawiciele związków zawodowych, służb BHP i pracodawców z Węgier, Polski, Niemiec, Austrii i Chorwacji, a także Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

aa
Dobre praktyki na budowie
W ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 -2020 w dniu 26.09.2014 r. na terenie fabryki samochodów użytkowych Volkswagen Poznań zorganizowano spotkanie służb BHP firm zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie realizujących duże inwestycje na terenie Wielkopolski, w tym na rzecz Volkswagena.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews