HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Spotkanie prewencyjne
Metody ograniczania zagrożeń zawodowych na placu budowy, przedstawienie dobrych praktyk, a także omówienie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy były głównymi punktami spotkania Krzysztofa Dudy, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu z przedstawicielami inwestora i wykonawcy Instalacji Technicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK).

aa
Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pile
W dniu 25 lipca 2014 r. w siedzibie OIP Poznań Oddział w Pile odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, funkcjonującej przy Starostwie Powiatowym w Pile.

aa
W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych. Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu
W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kieruje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Żniwa to szczególnie niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, czy pracą na wysokości. Ceną nieuwagi, pośpiechu i lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Ofiarami tych wypadków są również najmłodsi. Jak temu zaradzić? Niekoniecznie wiąże się to z potrzebą dużych nakładów finansowych. Często wystarczy lepsza organizacja pracy, czy zachowanie rozsądku i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, do przestrzegania których zachęcamy rolników w apelu.

aa
Konferencja na targach INTERMASZ w Poznaniu
„Transport mechaniczny na placu budowy – ograniczanie zagrożeń zawodowych”, pod takim tytułem Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013 – 2012 przy współudziale pracodawców zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, zorganizował konferencję podczas odbywających się w Poznaniu w dniach od 21 do 24 maja 2014 r. Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ.

aa
Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
W siedzibie firmy Andre Abrasive Articles w Kole z udziałem władz administracyjnych i samorządowych powiatów konińskiego i kolskiego, przedstawicieli organów nadzoru nad warunkami pracy, ponadzakładowych organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyły się 25.04.2014 r. wojewódzkie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

aa
Konferencja panelowa i pokaz bezpiecznej eksploatacji wózków podnośnikowych podczas targów SAWO 2014
Podczas odbywających się w Poznaniu dniach od 9 do 11 kwietnia 2014 r. XXII Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy z partnerami Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013 – 2020 zorganizował I Panelową Konferencję dotyczącą ograniczania zagrożeń zawodowych w transporcie.

aa
BEZPIECZNA PRACA TO SIĘ OPŁACA – konferencja w Pile
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy podstawą sukcesu ekonomicznego, wizerunku firmy oraz zadowolenia pracowników. Powyższe założenia stanowiły podstawę wystąpień uczestników konferencji „Bezpieczna praca, to się opłaca” zorganizowanej w Pile 15.11.2013 r.

aa
Inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz zagrożeń zawodowych a także kształtowanie i propagowanie kultury bezpieczeństwa pracy to główne założenia zainaugurowanej na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. Wielkopolskiej Komisji Ograniczenia Zagrożeń Zawodowych.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews