HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Konferencja w Gdańsku
W dniach 29-30 sierpnia w Gdańsku odbyło się seminarium poświęcone standaryzacji usług leśnych, zorganizowane przez Lasy Państwowe przy współudziale Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie w ramach projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne”, w którym Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Teresa Domżalska – inspektor pracy specjalista.

aa
Posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
W dniu 22.05.2013 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa
Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu, laureat XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” był gospodarzem zorganizowanych 24.04.2013 r. regionalnych obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

aa
Uroczyste posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 – 2012
Z udziałem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 22 marca 2013 r. odbyło się uroczyste posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 -2012.

aa
Rozstrzygnięcie konkursów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
Okręgowa Komisja Konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do oceny pracodawców zgłoszonych do konkursów promocyjnych Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy na posiedzeniu w dniu 14.12.2012 r. dokonała oceny zgłoszonych pracodawców. Biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie konkursu „Mniej wypadków” komisja uznała, że największy spadek wypadkowości osiągnięto w następujących zakładach:

aa
Współdziałanie i informowanie
W siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu w dniu 30.10.2012r. odbyło się w ramach Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy spotkanie z pracownikami Urzędu.

aa
Prewencja na terenie budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu
W dniach 22-28.10.2012r. w firmie SKANSKA trwa tydzień bezpieczeństwa organizowany pod hasłem „Nasza droga do zera wypadków”. W ramach trwającego wydarzenia Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Krzysztof Duda oraz ip Ewa Groblewska uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym dla podwykonawców na terenie budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

aa
Spotkanie szkoleniowe w siedzibie NSZZ Solidarność Region Wielkopolska
Na spotkaniu szkoleniowym w dniu 25.10.2012 r. w siedzibie NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Krzysztof Fiklewicz, wieloletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, omówił zgromadzonym Społecznym Inspektorom Pracy założenia i cele oraz zasady działania Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków, a także warunki uczestnictwa pracodawców w konkursach ,,Mniej wypadków” oraz ,,Solidni, gospodarni, bezpieczni w pracy” organizowanych w ramach wyżej wymienionej inicjatywy.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews