HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Obrady Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach Wielkopolski, ocena działań prewencyjnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy przy realizacji inwestycji związanych z EURO 2012 oraz wzmożonego nadzoru na budowach, były głównymi tematami kolejnego posiedzenia Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 18.10.2012 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

aa
KONKURS – ZMIANA TERMINU
Informujemy, iż w związku z prośbami pracodawców chcących wziąć udział w konkursie

„Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy”,

termin składania zgłoszeń został przedłużony do
30.11.2012.

aa
Targi Edukacji i Pracy
W budynku Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji przy ul. 28 czerwca 1956 w Poznaniu odbyły się w dniach 15-16.10.2012 r. Targi Edukacji i Pracy. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu miało za zadanie przybliżyć młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom najważniejsze zagadnienia związane z podjęciem pierwszej pracy.

aa
,,Dni Ubezpieczonego” w siedzibie II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
W dniu 11.10.2012 r. w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej ,,Dni Ubezpieczonego” inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu zorganizowali stoisko informacyjne w siedzibie II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Starołęckiej w Poznaniu.

aa
O bezpieczeństwie w Zespole Szkół Specjalnych nr 108 w Poznaniu
W dniu 04.10.2012 r. pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Joanna Budzyńska – Jędraszczyk oraz Marcin Jedwabny w ramach współpracy partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy uczestniczyli w spotkaniu z hospitalizowanymi uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu.

aa
Stoisko PIP podczas XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność
Na zaproszenie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska inspektorzy pracy zorganizowali 26.09.2012 r. w budynku wydziału Prawa i Administracji UAM przy ul. 28 Czerwca 1956 stoisko informacyjne, na którym każda z zainteresowanych osób biorących udział w XXIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu mogła uzyskać informację z zakresu prawnej i technicznej ochrony pracy.

aa
Relacja z XIV edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2012 w Bednarach
Już po raz XIV w dniach 21 – 24.09.2012r. w Bednarach pod Poznaniem odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2012. Podczas trwania imprezy miało miejsce podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

aa
Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn na szkoleniach w Pile (11.09.2012) i Poznaniu (14.09.2012)
W poprzednim tygodniu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przeprowadzili dwa szkolenia dla pracodawców, służb bhp oraz zainteresowanych pracowników firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews