HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

O bezpieczeństwie i prawie pracy na festynie ,,Niebiescy dzieciom”
Po raz kolejny pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wzięli udział w festynie charytatywnym ,,Niebiescy Dzieciom”, zorganizowanym w sobotę 11.09.2012 r. przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu we współpracy z innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami i firmami działającymi w stolicy Wielkopolski.

aa
Bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym leśnictwie
Wśród wielu działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania zagrożeń zawodowych w środowisku pracy podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 – 2012, są również cykliczne konferencje naukowo – techniczne poświęcone problematyce bezpieczeństwa pracy w różnych dziedzinach gospodarki.

aa
Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy
Zaprezentowanie dobrych praktyk poprawiających stan bezpieczeństwa pracy w wielkopolskich zakładach pracy, wymiana doświadczeń w tym zakresie, a także zachęcanie do popularyzacji konkursów promujących problematykę ochrony pracy stanowiło najważniejsze punkty kolejnego w tym roku posiedzenia Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa
Debata na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pełnienia służby przez wielkopolskich funkcjonariuszy służb mundurowych
W dniu 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się debata nt. „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pełnienia służby przez wielkopolskich funkcjonariuszy służb mundurowych”.

aa
Spotkanie przedstawicieli Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rowach w dniach 15-18 kwietnia 2012 r.
Około 50. osobowa grupa działaczy związkowych z placówek ochrony zdrowia z terenu województwa wielkopolskiego spotkała się na corocznym wyjazdowym spotkaniu konferencyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym „Kormoran” w Rowach.

aa
Seminarium ,,Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawców i prawa ubezpieczonych”
„Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawców i prawa ubezpieczonych ” – pod taką nazwą odbyło się 01.03.2012 r. szkolenie dla pracodawców zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wielkopolski Związek Pracodawców w ramach realizacji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa
„MNIEJ WYPADKÓW” - konkurs dla pracodawców, którym udało się zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy
Jeżeli jesteś pracodawcą, któremu udało się ograniczyć liczbę wypadków w latach 2010 i 2011 pochwal się swoim sukcesem, weź udział w konkursie „MNIEJ WYPADKÓW”.

Regulamin konkursu WSOWpP „MNIEJ WYPADKÓW”

Zgłoszenie udziału w konkursie


aa
„Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy” – konkurs dla pracodawców
Wszystkich pracodawców, dla których bezpieczeństwo pracy zatrudnianych pracowników nie jest obojętne zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnianie i promowanie „dobrych praktyk” w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, skutkujących ograniczeniem zagrożeń zawodowych i wypadkowych.

Regulamin konkursu WSOWpP „Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy”

Zgłoszenie udziału w konkursie


aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews