HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Konferencja w Koninie
Wypadki przy pracy - rola służby BHP w prewencji wypadkowej oraz współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to tematy kolejnej konferencji zorganizowanej 23 lutego br. przez OSPSBHP Oddział w Koninie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Oddział w Koninie i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Koninie w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012.

aa
Bezpieczne odśnieżanie dachów
W związku z obfitymi opadami śniegu w Wielkopolsce i związanymi z tym zagrożeniami, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu przekazał firmom zajmującym się usuwaniem śniegu i lodu z budynków, zarządom centrów handlowych, a także Starostwu Powiatowemu w Poznaniu oraz urzędom miast i gmin z terenu Wielkopolski pisma profilaktyczne dotyczące zasad bezpiecznego usuwania śniegu i lodu z budynków.

aa
Czas pracy i zagrożenia zawodowe przedstawicieli handlowych
Czas pracy i dolegliwości układu mięśniowo – szkieletowego związane z wykonywaną pracą były głównymi tematami spotkania pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z przedstawicielami handlowymi zatrudnionymi na terenie całego kraju w Kompanii Piwowarskiej i Grupie Żywiec.”.

aa
Konferencja „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Rola i odpowiedzialność nadzoru”
Kolejna edycja największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych odbyła się w Poznaniu w dniach 24 – 27.01.2012 r. Targi zgromadziły ponad 1400 wystawców z 33 państw. Jak zwykle imprezie towarzyszyły liczne pokazy, konferencje, seminaria.

aa
Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy
Dyskusja na temat planowanych w 2012 roku działań w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy była najistotniejszym punktem obrad Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy. Posiedzenie odbyło się 20 stycznia 2012 r. w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu.

aa
Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012

aa
Konferencja w Koninie
W ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012 w dniu 24 listopada br. w Koninie odbyła się konferencja „Komfort cieplny w środowisku pracy a wydatek energetyczny” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Koninie we współpracy z konińskim Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy.

aa
Forum Gospodarcze we Wronkach
Zarząd Stowarzyszenia Wronieckich Przedsiębiorców wraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu zorganizował 18.10.2011 r. dla zrzeszonych w Stowarzyszeniu przedsiębiorców, Forum Gospodarcze. Przedsięwzięcie patronatem objęli Mirosław Wieczór burmistrz Wronek, wicestarosta szamotulski Józef Kwaśniewicz oraz Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Kazimierz Michalak. Konferencję prowadził Przemysław Turowski, prezes Stowarzyszenia Wronieckich Przedsiębiorców.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews