HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny
6 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Podczas posiedzenia przedstawiono projekt uchwały skierowanej do ministra rolnictwa, w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem systemu biobed, służącego do neutralizacji środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych.

mk
O bezpieczeństwie pracy na budowie – wyjazdowe posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Dobre praktyki przy realizacji inwestycji w zabudowie miejskiej a także problematyka zatrudnienia na budowach obcokrajowców z krajów spoza Unii Europejskiej były głównymi tematami zorganizowanej na terenie budowy Bałtyk Tower w Poznaniu posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

mk
Państwowa Inspekcja Pracy na AGRO SHOW 2016
Alicja i Krzysztof Spychalscy właściciele gospodarstwa rolnego z miejscowości Pikutowo w województwie kujawsko – pomorskim zostali zwycięzcami XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jednym ze współorganizatorów konkursu organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas uroczystej gali w imieniu Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy odczytał okolicznościowy list i wręczył laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia.

mk
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna” to tytuł konferencji Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 13.09.2016r. podczas X edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016. Podczas konferencji uroczyście zainaugurowano trzyletnią kampanię medialną z zakresu działań programu prewencyjno-kontrolnego „WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBRÓBE DREWNA”.

mk
„Jak zachować głos” – konferencja dla nauczycieli
Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu była głównym tematem zorganizowanej 6.06.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konferencji dla nauczycieli „Jak zachować głos”. Organizatorami zorganizowanej w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych konferencji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy.

mk
Konkurs wiedzy rolniczej
27 października 2016 roku w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik rolnik oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych).

aa
Konkurs wiedzy rolniczej
21 października 2016 roku w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa).

aa
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 w Poznaniu
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy”, to tytuł II konferencji panelowej Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Konferencję zorganizowano 26.04.2016 r. w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016, która odbyła się w dniach 26 -28 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews