HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Konferencja w Poznaniu
„Profesjonalizacja zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy warunkiem ograniczania wypadków przy pracy”, pod takim tytułem odbyła się 13 maja 2011 r. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu konferencja zorganizowana w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 – 2012.

aa
WSOWPP podczas seminarium dla nauczycieli
Dnia 27.04.2011r. odbyło się w Śremie seminarium dla nauczycieli przystępujących do programu prewencyjnego Kultura bezpieczeństwa. Podczas trwającego spotkania pracownicy OIP Poznań przedstawili założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa
Spotkanie z przedstawicielami UDT
W dniu 07.04.2011 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu.

aa
Spotkania przedstawicieli Straży Miejskiej z inspektorami pracy OIP Poznań
W ramach działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w grudniu 2010r. nadinspektorzy pracy Tadeusz Kiełpiński – kierownik sekcji wypadkowej i Grzegorz Stróżyk – kierownik sekcji prewencji i promocji OIP w Poznaniu uczestniczyli w odprawie pracowników Straży Miejskiej w Poznaniu. Podczas spotkania informowali o kompetencjach i zadaniach pracowników Państwowej Inspekcji Pracy związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem zagrożeń o charakterze publicznym.

aa
Film ,, Zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy. Część I.”
W ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu przygotował film o charakterze prewencyjnym pt. : ,,Zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy. Część I.”.

aa
Wielkopolski Program Zapobiegania Wypadkom w Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu opracowała i wdrożyła program mający na celu ograniczenie liczby i skutków wypadków wśród funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego. Program ten jest odpowiedzią na wzrastającą w ostatnich latach ilość zagrożeń, z którymi spotykają się ratownicy w codziennej pracy i służbie.aa
Posiedzenie Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy
Podsumowanie dotychczasowej działalności, określenie zadań i terminów realizacji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy a także dyskusja nad bieżącymi sprawami były głównymi tematami posiedzenia Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu.

aa
Konferencja w Złotowie
W dniu 01.12.2010r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyła się konferencja z udziałem ponad 30 pracodawców zrzeszonych w Cechu, na której Kierownik Oddziału w Pile nadinspektor Jerzy Nowak przedstawił zebranym założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews