HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Bezpłatne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w Kaliszu
30 listopada 2010 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Szkoleniowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się szkolenie realizowane w ramach kampanii „Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Wypadków przy Pracy 2010-2012”, które było skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw z branży budowlanej. Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią obecnie jeden z najważniejszych punktów polityki UE dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Wielkopolską Strategię Przeciwdziałania Wypadkom przy Pracy 2010 – 2012, opracował Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu i do udziału zaprosił przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, oraz Centralny Ośrodek Szkoleniowy.

aa
Seminarium dla społecznych inspektorów pracy. Czas pracy kierowców a wypadki drogowe
W dniu 27.10.2010r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wspólnie z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu zorganizował seminarium „Czas pracy a wypadki w transporcie samochodowym” dla społecznych inspektorów pracy działających w firmach transportowych.

aa
Czas pracy a wypadki w transporcie samochodowym. Seminarium dla pracodawców
W dniu 25.10.2010r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Lesznie zorganizował seminarium „Czas pracy a wypadki w transporcie samochodowym” dla pracodawców prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego.
W trakcie seminarium kierownik oddziału PIP w Lesznie Danuta Goździewicz-Suchanek zapoznała uczestników z celami i założeniami Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012.

aa
Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy w Koninie
W dniu 21.10.2010r. w siedzibie Konińskiej Izby Gospodarczej w Koninie obyła się Konferencja poświęcona
,,Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy” zorganizowana przez Koniński Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – jednego z partnerów strategii.
Konferencja była pierwszym tego typu spotkaniem pracowników służb BHP działających w regionach: konińskim, słupeckim, kolskim i turkowskim.

aa
II Forum Gospodarcze Powiatu Wolsztyńskiego
Na zaproszenie Jerzego Gintrowicza, Prezesa Wolsztyńskiej Izby Gospodarczej 21.10.2010 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu uczestniczyli w II Forum Gospodarczym Powiatu Wolsztyńskiego. Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu zapoznał zebranych z „Wielkopolską Strategią Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012”, a także z wynikami kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy na terenie powiatu wolsztyńskiego.

aa
Medale dla związkowców
13.10.2010 r. Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu wręczył przyznane przez głównego inspektora pracy Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Ochrony Pracy” członkom organizacji związkowych w „Swedwood Poland” Spółka z o.o. oraz „Cembrit S.A.” w Trzemesznie.

aa
Czas pracy a wypadki drogowe – seminarium w Kiełczewie
W dniu 22.09.2010r. we współpracy z Oddziałem Leszno Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizowano seminarium nt. Czas pracy a wypadki w transporcie samochodowym. Seminarium odbyło się w Kiełczewie k/Kościana.

aa
Konferencja w Pile
W dniu 22.09.2010r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu Oddział w Pile odbyła się konferencja poświęcona zainicjowanej w kwietniu br. Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Wypadków przy Pracy 2010 – 2012. Obecne spotkanie odbyło się na szczeblu lokalnym i objęło przedstawicieli organów i stowarzyszeń z powiatów pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego oraz czarnkowsko – trzcianeckiego.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews