HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   O STRATEGII

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Misja Strategii
Zasadniczym i głównym celem Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 jest ograniczenie liczby wypadków oraz ograniczanie zagrożeń zawodowych skutkujących schorzeniami związanymi z pracą poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotarcie do pracodawców i ich organizacji, a także pracowników i ich organizacji, z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy i zagrożeń zawodowych, uwzględniającego poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców i zmiany zachodzące w środowisku pracy.

Każdego roku w Unii Europejskiej ponad 5,5 tys. osób traci życie w wyniku wypadków w miejscu pracy. Z oszacowań Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika jednak, że wskutek chorób zawodowych corocznie umiera w UE 159 tys. osób. Z powodu wypadków w miejscu pracy firmy działające w Unii Europejskiej tracą co roku około 143 mln dni roboczych. Przedstawiane są różne oszacowania, ale takie wypadki i problemy zdrowotne kosztują gospodarkę UE co najmniej 490 mld EUR rocznie. Wymiar ekonomiczny mimo iż istotny, łatwo mierzalny i policzalny nie jest głównym drogowskazem strategii. Zdrowie i życie ludzkie jest wartością nadrzędną i to one nadają ton „Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy”

Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 stanowi kontynuację działań podjętych w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012 i obejmuje zakresem działania inicjatywy podejmowane przez Partnerów Strategii w celu ograniczenia liczby wypadków oraz ograniczania zagrożeń zawodowych skutkujących schorzeniami związanymi z pracą na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Patronat nad Wielkopolską Strategią Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 objęli Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews