HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   O STRATEGII

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zasady działania w ramach strategii
Dobrowolność – uczestnictwo w strategii jest dobrowolne, każdy z partnerów wypełnia deklarację przystąpienia, w której deklaruje zakres działań, które będzie realizował.

Partnerstwo – wszyscy partnerzy działają na zasadach równości i partnerstwa. Do udziału w planowaniu i realizacji zamierzeń zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organy nadzoru nad warunkami pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz poprawy warunków pracy.

Szybkość działania – w ramach strategii przewiduje się uruchomienie tzw. „sieci powiązań” pomiędzy organami nadzoru.

Koordynacja – koordynację działań oraz obsługę biurową zapewnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500).
Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

(Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)

Każdy komu nie jest obojętne zdrowie i życie pracowników, każdy kto wie jak wpłynąć na co kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa, jak ograniczać zagrożenia na stanowisku pracy może wypełnić deklarację przystąpienia i realizować wspólny cel jakim jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews