HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wybuch pyłu cukrowego spowodowany przez iskrę
Wybuch pyłu cukrowego nastąpił w Cukrowni podczas wykonywania prac remontowych przez inną firmę. Do wybuchu doszło podczas przecinania szlifierką kątową rury przesypowej. Wybuch spowodował wyrwanie ścian osłonowych, uszkodzenie instalacji oraz pożar w pomieszczeniu filtra pyłu. Oparzenia twarzy doznało dwóch pracowników.
Przyczyny wypadku:
• Bezpośrednią przyczyną wypadku był wybuch pyłu cukrowego spowodowany przez iskrę i wysoką temperaturę powstałą podczas cięcia rury przesypowej szlifierką kątową.
• Przyczynami pośrednimi były :
- brak koordynacji prac zespołowych wykonywanych przy pełnym ruchu Cukrowni,
- nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przy pracach pożarowo niebezpiecznych,
- brak wymaganego nadzoru ze strony Cukrowni nad pracami wykonywanymi na terenie zakładu przez inną firmę.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews