HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Pochwycenie ręki przez ślimak urządzenia przenośnikowego
Pracownik nadzorował stan techniczny urządzeń w oczyszczalni ścieków. W trakcie obchodu na stanowisku sito piaskownika zauważył nieprawidłową pracę urządzenia na odcinku przenośnika ślimakowego. W celu usunięcia awarii odkręcił 4 śruby pokrywy maskującej by dostać się do ślimaka. Czynności te wykonywał przy włączonym zasilaniu urządzenia. W trakcie wykonywanych prac związanych z odblokowaniem ślimaka, nastąpiło nagłe jego uruchomienie, co wskazywałoby na zadziałanie czujki w cyklu automatycznym i pochwycenie palców prawej ręki, wciągnięcie ręki i w konsekwencji ucięcie przedramienia.
Przyczyny wypadku:
• Bezpośrednią przyczyną wypadku było pochwycenie ręki przez ślimak urządzenia przenośnikowego.
• Przyczynami pośrednimi były:
- wykonywanie czynności naprawczych bez uprzedniego wyłączenia zasilania urządzenia,
- niewłaściwe zachowanie się pracownika wynikające z rutynowego podejścia do pracy do której posiadał wymagane przygotowanie zawodowe i bhp.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews