HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Pochwycenie włosów przez nieosłonięty wałek napędu mechanizmu przenośnika
Dwie pracownice na przeciwległych stanowiskach obsługiwały maszynę do sortowania jaj ( typ WOBA 2000; import z Niemiec). Jedna pracownic ładowała do maszyny puste wytłaczanki, druga odbierała pełne wytłaczanki ( wypełnione jajami) i układała je na paletach. Zdarzenie nastąpiło o godzinie 1100 kiedy usłyszano krzyk pracownica pracującej na stanowisku odbioru pełnych wytłoczek. Okazało się, że poszkodowana leży z pokrwawioną głową w przejściu między elementami sortownika. Obok leżała szufelka, którą poszkodowana próbowała zebrać potłuczone jajka, które spadły z sortownika.
Przyczyny wypadku:
• Bezpośrednią przyczyną wypadku było pochwycenie włosów przez nieosłonięty wałek pośredni napędzający mechanizm napędu urządzenia do przenoszenia jaj.
• Przyczynami pośrednimi były :
- wykonywanie czynności w strefie zagrożenia pracy maszyny bez uprzedniego jej wyłączenia,
- brak pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyny do sortowania jaj.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews