HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Stoczenie się samochodu ciężarowego z pochyłości, podczas odpowietrzania hamulców
Pracownik wykonywał odpowietrzanie hamulców przednich kół samochodu ciężarowego, zaparkowanego na pochyłym terenie. W pewnym momencie na skutek nieszczelności zaworu pneumatycznego układu hamulca ręcznego samochód zaczął się staczać z pochyłości. Mimo nacisku na pedał hamulca, kierowca znajdujący się w kabinie samochodu ciężarowego nie mógł zatrzymać pojazdu.
Leżący na brzuchu pod samochodem pracownik, w wyniku przesuwania się pod nim wystających elementów podwozia samochodu, doznał urazów wyrostków mieczykowatych kręgosłupa oraz licznych otarć skóry.
Przyczyny wypadku:
• niesprawność hamulca ręcznego – pomocniczego (awaryjnego).
• brak zabezpieczenia przed samoczynnym przemieszczeniem się pojazdu (np. przy użyciu klinów podłożonych pod koła).
• wykonywanie pracy w miejscu do tego nie przeznaczonym.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews