HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wyrwanie kciuka lewej ręki podczas wiercenia
Pracownik zatrudniony jako ślusarz wykonywał prace wiertarskie polegające na pogłębieniu otworów w stalowej tulei. Podczas pogłębiania otworu w kolejnym stalowym elemencie, nastąpił jego obrót, powodując wyrwanie kciuka lewej dłoni, którą trzymał tuleję.
Przyczyny wypadku:
• lekceważenie zagrożenia.
• stosowanie niezgodnych z przepisami bhp metod pracy; podczas operacji wiercenia, przedmiot (tuleja) powinna być zamocowana do stołu wiertarskiego.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews