HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Upadek walca drogowego ze skarpy
Podczas kierowania walcem typu VV-70 poszkodowany bez uprawnień do obsługi tej maszyny budowlanej, w trakcie wykonywania manewru cofania, doprowadził do jej upadku ze skarpy, doznając złamania ramienia lewej ręki oraz obrażeń głowy.

Przyczyny wypadku:
• brak wymaganego przygotowania zawodowego wymaganego dla osoby kierującej walcem drogowym.
• brak nadzoru ze strony kierownika budowy, który przebywając na terenie budowy nie podjął działań w celu uniemożliwienia użytkowania maszyny budowlanej przez pracownika nie posiadającego wymaganego uprawnienia, poprzez odpowiednie zabezpieczenie kabiny . (przejęcie kluczyka niezbędnego do rozruchu maszyny).
• samowolne wykonywanie pracy, niewchodzącej w zakres obowiązków pracownika poszkodowanego w wypadku.
• wykonywanie prac po spożyciu alkoholu.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews