HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Porażenie prądem elektrycznym 15kV
W dniu 11.09.2009 roku na terenie budowy w Złotnikach gm. Suchy Las wydarzył się wypadek zbiorowy porażenia prądem elektrycznym do linii 15kV , przy nowo wybudowanej hali przemysłowej. Trzech pracowników w dniu 11.09.2009 roku otrzymało polecenie od kierownika budowy oczyszczenia płyt metalowych hali od strony północno – wschodniej. Prace wykonywali z rusztowania typu W-wa o wysokości około 6m. Po wykonanej pracy około 14.40.zostawili rusztowanie przy narożniku hali. Pozostawione rusztowanie przeszkadzało i pracownicy inwestora prosili o jego o usuniecie rusztowania z tego miejsca ponieważ w tym miejscu chcieli wykonywać jakąś prace. Wówczas trzech pracowników zaczęło przesuwać rusztowanie w inne miejsce i podczas wykonywania tych czynności dotknęli ostatnim elementem rusztowania do linki elektroenergetycznej o napięciu 15kV, co spowodowało porażenie trzech pracowników. Jeden z nich stracił przytomność na około 10 minut, a drugi na około 5-7 minut, a trzeci pracownik tylko poczuł przepływający prąd. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowani pogotowiem ratunkowym zostali przewiezieni do szpitala. Dwóch pracowników , którzy stracili przytomność hospitalizowano, natomiast tego trzeciego po wykonanych badaniach zwolniono do domu.
Szczegóły wypadku przedstawiają poniższe fotografie.Rusztowanie, którym dotknięto do linii 15kVMiejsce dotknięcia ramką rusztowania do przewodu elektrycznego linii 15kVŚlady pozostawione przez przepływający prąd elektryczny o napięciu 15kV przez podeszwy butów pracownika


Przyczyny wypadku:
• nie wyłączona linia 15kV,
• wykonywanie pracy bez nadzoru,
• nie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników - brak
szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp,
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews