HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Przygniecenie kabiny kierowcy
Na początku kwietnia bieżącego roku na dużej budowie realizowanej na terenie gminy Kórnik, w wypadku przy pracy poniósł śmierć kierowca samochodu ciężarowego.
Kierowca po rozładunku żwiru nie opuścił skrzyni ładunkowej samochodu m-ki Man i ruszając do przodu zahaczył o belkę konstrukcyjną montowanej hali.
Belka o wadze 15 ton spadła na kabinę kierowcy, gniotąc ją.

Przyczyny wypadku:

• kierowca nie zachował ostrożności jadąc pod konstrukcją hali ,

• kierowca nie został poinstruowany o zagrożeniach występujących na budowie, w odniesieniu do bieżącego stanu zaawansowania technologicznego,

• główny wykonawca nie posiadał instrukcji bezpiecznej organizacji pracy na placu budowy.

Poniżej zdjęcia ilustrujące zdarzenie:

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews