HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wypadek operatora koparki w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu:

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 31.01.2011 r., około godziny 8:50 w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na odkrywce „Jóźwin” Pole IIB , któremu uległ operator koparki wielonaczyniowej oddziału górniczego JG-3, lat 37, pracujący w górnictwie 16 lat.

Wypadek zaistniał w kabinie operatora wysięgnika załadowczego koparki nadkładowej SRs-1200/1, na wysokości członu konstrukcyjnego nr 94 przenośnika nadkładowego P-43. Koparka SRs-1200/1 jest koparką wieloczerpakową, kołową, urabiającą III piętro nadkładowe (odkrywającą strop węgla). W dniu wypadku koparka była w postoju technologicznym. Urabiany nadkład transportowano za pomocą taśm nr 1 i 2 na taśmę nr 3 zabudowaną na wysięgniku załadowczym maszyny. Wysięgnik załadowczy zbudowany z części stałej podpartej na podawarce i części ruchomej umożliwiającej podnoszenie i opuszczanie końcowej jego części. Podnoszenie i opuszczanie ruchomej części wysięgnika realizowane poprzez napęd śrubowy wózka, do którego zamocowane są stalowe cięgła zwodzenia. Z taśmy nr 3 nadkład kierowano za pomocą leja załadowczego na stół załadowczy zabudowany na przenośniku P-43. Na końcu wysięgnika załadowczego koparki zabudowano kabinę operatora. Zadanie operatora to kontrola spadającego urobku na przenośnik odbierający nadkład. Kabina operatora w maksymalnym górnym położeniu usytuowana była na wysokości około 5,0 m.
W dniu 31.01.2011 r. na zmianie pierwszej trwającej od godz. 6:00 do 1400 z-ca sztygara oddziałowego oddziału JG-3 dokonał podziału pracy dla przodowych maszyn podstawowych, operatorów sprzętu technologicznego oraz brygad remontowych.
Na pierwszej zmianie roboczej obsługa koparki miała wymienić „fartuchy” gumowe w leju załadowczym. Obsługę koparki stanowiły trzy osoby obsługi górniczej (w tym przodowy maszyny), dwie osoby obsługi elektrycznej oraz jedna osoba obsługi mechanicznej. W celu wymiany „fartuchów” operator załadowczy, znajdujący się w kabinie operatora, przemieścił końcówkę wysięgnika załadowczego poza stół załadowczy znajdujący się na przenośniku P-43. Następnie po zatrzymaniu pojazdów podawarki, uruchomił napęd opuszczania końcówki wysięgnika załadowczego. Kabina znajdowała się na wysokości około 4,0 m. W tym momencie nastąpiło niekontrolowane opadnięcie końcówki wysięgnika wraz z kabiną. Opadająca kabina wraz z lejem uderzyła dynamicznie o podłoże. Po zaistniałym zdarzeniu operator odczuwał silny ból w okolicach kręgosłupa. Poszkodowany został natychmiast po zdarzeniu przewieziony do szpitala w Koninie.Przyczyną wypadku było gwałtowne, niekontrolowane opadniecie kabiny z operatorem na skutek zerwania śruby S-180 x 28 x 5450 mechanizmu zwodzenia końcówki wysięgnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał:
1. Ustalić przyczyny zaistniałej awarii przez komisję powołaną przez KRZG.
2. Dokonać weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora załadowczego koparki SRs-1200.
3. Zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews