HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Pochwycenie górnika podczas wykonywania prac związanych z naprawą uszkodzonej taśmy przenośnika w Kopalni Węgla Kamiennego "Murcki - Staszic"
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu:

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 26 stycznia 2011 r., około godziny 9:38, w KHW S. A. Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki - Staszic” Ruch „Staszic” w Katowicach, któremu uległ młodszy górnik oddziału górniczego ds. robót pomocniczych obsługa odstawy głównej - dół PTD/GN, lat 22, pracujący w górnictwie 3 lata.

Wypadek zaistniał w pochylni zbiorczej S na poziomie 500 m, w zasobniku pętlicy przenośnika taśmowego typu B-1200S. Przenośnik typu B-1200S o długości około 160 m, stanowił element taśmowej odstawy urobku ze ścian 301-S w pokładzie 407/4 i 2-S w pokładzie 405, do zbiornika węgla przy szybie II na poziomie 500 m.
W dniu 26 stycznia 2011 r. na zmianie rannej, sztygar zmianowy oddziału górniczego ds. robót pomocniczych obsługa odstawy głównej - dół PTD/GN, skierował do pochylni zbiorczej S młodszego górnika do obsługi przenośnika taśmowego typu B-1200S oraz drugiego pracownika do utrzymania porządku i czyszczenia spągu z przepadu. Pracownicy posiadali upoważnienia do obsługi przenośników taśmowych.
Około godziny 9:32 młodszy górnik wstrzymał na pulpicie sterowniczym ruch przenośnika, w celu usunięcia kawałków uszkodzonej taśmy transportowej nawiniętej na bęben zwrotni stałej zasobnika pętlicy. Młodszy górnik nie wyłączył i nie zabezpieczył stanu wyłączenia zasilania. Zdemontował osłonę boczną zasobnika pętlicy i leżąc na taśmie transportowej przystąpił do wycinania nożem kawałków uszkodzonej taśmy.
W tym czasie dyspozytor ruchu kopalni skierował automatyka w rejon przenośnika taśmowego typu B-1200S, dla sprawdzenia przyczyny jego zatrzymania. Po przyjściu do przekopu odstawczego do poziomu 500 m, w którym zlokalizowany był pulpit sterowniczy przenośnika, automatyk bez sprawdzenia przyczyny zatrzymania, w sposób nieupoważniony uruchomił przenośnik, w wyniku czego nastąpiło pochwycenie młodszego górnika i wciągnięcie pomiędzy taśmę transportową przenośnika, a bęben zwrotni stałej zasobnika pętlicy.
Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon młodszego górnika z powodu urazu wielonarządowego, urazu miednicy, urazu brzucha z przerwaniem powłok brzusznych oraz urazu zmiażdżeniowego głowy.

Przyczyną wypadku było wciągnięcia młodszego górnika, pomiędzy taśmę transportową, a bęben zwrotni stałej zasobnika pętlicy, w wyniku nieupoważnionego uruchomienia przenośnika taśmowego przez automatyka, bez wcześniejszego sprawdzenia przyczyny jego zatrzymania.W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu B-1200S nr kopalniany 2, zabudowanego w pochylni zbiorczej S na poziomie 500 m,
do czasu:
- wymiany uszkodzonego na długości 2,8 m odcinka taśmy transportowej,
- usunięcia resztek kawałków taśmy znajdujących się na bębnie zwrotni stałej zasobnika pętlicy, pod taśmą transportową,
- zabudowania sygnalizatora sygnalizacji ostrzegawczej i porozumiewawczej, dobrze słyszalnego w rejonie napędu i zasobnika stacji napinającej przenośnika taśmowego typu B-1200S,
- zabudowy trzech osłon zasobnika pętlicy przenośnika taśmowego typu B-1200S.

II. Zalecił:
- podjąć niezbędne działania zmierzające do przeprowadzenia sekcji zwłok poszkodowanego, z uwzględnieniem badań na zawartość alkoholu w organizmie,
- przeszkolić pracowników obsługujących przenośniki taśmowe oraz pozostałych pracowników, zatrudnianych przy utrzymaniu ruchu tych urządzeń, z zasadami bezpiecznej obsługi, w tym sposobu usuwania nieprawidłowości oraz wyłączania i zabezpieczenia stanu wyłączenia zasilania na czas prowadzonych prac,
- z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews