HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Śmiertelny wypadek w zakładzie górniczym
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

w sprawie wypadku śmiertelnego, jaki miał miejsce w dniu 18.10.2013 r., ok. godz. 9:35 w zakładzie górniczym eksploatującym kruszywo naturalne, któremu uległa osoba dozoru średniego, lat 63, zatrudniona w zakładzie górniczym 45 lat.

Wypadek zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym. Zakład górniczy wydobywa kruszywo naturalne koparką ssącą na przenośniki taśmowe, które transportują urobek do zakładu przeróbczego.
Ruch zakładu górniczego odbywa się w oparciu o plan ruchu.
Zakład górniczy pracuje w dni robocze od godziny 6:00 do 22:00.
Na I zmianie w dniu 18.10.2013 r., o godz. 6:00 osoba dozoru średniego (poszkodowany) przydzieliła prace pracownikom. Trzech pracowników zostało skierowanych w rejon koparki ssącej, których zadaniem było dołożenie jednego członu rury transportującej kruszywo naturalne na odwadniacz kołowy. Koparka ssąca oddalona jest od zakładu przeróbczego o około 800 m. Czwarty pracownik w tym czasie prowadził załadunek przesortowanego kruszywa naturalnego ładowarką na samochody odbiorców.
Po godzinie 8:00 powiadomiono telefonicznie osobę dozoru średniego o zakończeniu prac w rejonie koparki ssącej i możliwości sprawdzenia przez nią całego ciągu wydobywczego. W tym czasie został uruchomiony odwadniacz kołowy i przenośniki taśmowe PTGM-800.
Kruszywo naturalne urabiane jest koparką ssącą i po wstępnym odwodnieniu na odwadniaczu kołowym transportowane jest przenośnikami taśmowymi PTGM-800 na estakadę zasobnika międzyoperacyjnego. Na estakadzie kończy się ciąg technologiczny wydobywczy.
Koniec estakady zlokalizowany jest na wysokości 13,0 m npt. Poniżej zaczyna się ciąg technologiczny przeróbczy. Pod estakadą znajduje się żelbetowy tunel zasobnika o wysokości od 2,0 do 3,0 m i szerokości 2,40 m, w którym zabudowany jest przenośnik PTGM-800 podający kruszywo naturalne na zakład przeróbczy. W stropie tunelu wykonane są 3 otwory zasypowe o wymiarach 60 x 60 cm w górnej części (na powierzchni) zwężające się do 37 x 37 cm w pozostałej części, tworząc lej. Głębokość leja wynosi ok. 1,30 m do podajnika taśmowego. Całość wykonana jest z elementów stalowych.
Spadające kruszywo z estakady na tunel zasobnika tworzy pryzmę o wysokości ok. 10 m i szerokości podstawy ok. 30 m.
Kruszywo naturalne z pryzmy samoczynnie wpada (osuwa się) do otworu zasypowego, pod którym zamontowany jest podajnik taśmowy o długości 1,6 m ze stalową zasuwą otworu, sterowaną elektrycznie ze sterowni. Zasuwa dozuje ilość wpadającego kruszywa naturalnego do zasypu, które poprzez podajnik taśmowy podawane jest na przenośnik PTGM-800 i dalej na zakład przeróbczy. Otwory zasypowe skrajne są zasypami awaryjnymi sterowanymi ręcznie z tunelu i nie były wykorzystywane w dniu wypadku.
Osoba średniego dozoru ruchu uruchomiła zakład przeróbczy, który pracował bez zakłóceń.
Następnie osoba średniego dozoru ruchu wykonywała inne czynności, m.in. załadunek ładowarką samochodów odbiorców. Około godz. 8:50 operator ładowarki produktów gotowych zauważył, że przenośnik wychodzący z tunelu jest w ruchu ale nie podaje kruszywa. Operator wysiadł z ładowarki, poszedł do tunelu i nie zauważył nikogo. Wychodzą z tunelu zobaczył ślady stóp na kruszywie prowadzące na tunel. Nie widział śladów powrotnych. Operator zaczął szukać osobę dozoru na terenie zakładu przeróbczego. Zaniepokojony wyłączył zasilanie zakładu przeróbczego i zadzwonił do poszukiwanego. Gdy nie uzyskał połączenia, zadzwonił do operatora koparki ssącej z pytaniem czy w jego rejonie nie ma osoby dozoru. Po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi i dalszym nieskutecznym poszukiwaniu wyłączył cały ciąg przenośników z wyrobiska górniczego.
W tym czasie doszli do niego operator koparki ssącej oraz kierownik kopalni, który chciał sprawdzić przyczynę zatrzymania zakładu. Osoby te rozdzieliły się w celu dalszego poszukiwania. Około godz. 9:35 operatorzy weszli do tunelu i zobaczyli wystający z drugiego zasypu but i część nogi.
Powiadomiono służby ratownicze. Nad ciałem na tunelu zalegało ok. 2,5 – 3,0 m kruszywa. Po przybyciu straży pożarnej odkopano ciało uwięzione w zasypie, przy którym znaleziono pręt – płaskownik o długości 2,40 m. Lekarz stwierdził zgon.
Brak świadków tego wypadku.

Bezpośrednią przyczyną wypadku było:
- zasypanie poszkodowanego przez kruszywo naturalne obsuwające się z pryzmy,
- prawdopodobna próba udrożnienia zablokowanego zasypu prętem (płaskownikiem) w sposób niedozwolony, samowolnie.
Przyczynami pośrednimi było:
- stosowanie niebezpiecznych metod pracy,
- przebywanie w miejscu niebezpiecznym,
- brak instrukcji bezpiecznego odblokowywania zasypu,
- nieprzestrzeganie zakazów wejścia na tunel.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews