HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Ciężki wypadek w odkrywkowym zakładzie górniczym
I N F O R M A C J A dostarczona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

w sprawie wypadku ciężkiego, jaki miał miejsce w dniu 17 lutego 2014 roku, około godz. 11:00 w odkrywkowym zakładzie górniczym, któremu uległ kierowca lat 34, zatrudniony w firmie obcej.

Wypadek zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym kruszywa naturalnego.
Zakład górniczy zakończył eksploatację kruszywa naturalnego i obecnie prowadzi prace rekultywacyjne w zakresie podstawowym. Rekultywacja polega na wypełnianiu wyrobiska masami ziemnymi pochodzącymi z budowy drogi ekspresowej, a następnie plantowaniu zgromadzonego humusu. Do wypełnienia pozostał fragment wyrobiska wgłębnego o wymiarach około 15,0 m x 35,0 m i głębokości do lustra wody około 4,50 m.
W dniu 17 lutego 2014 roku prace w zakładzie górniczym rozpoczęły się o godzinie 9:00 i były prowadzone pod nadzorem osoby dozoru niższego. Spycharka wyrównywała teren przy wyrobisku, w miejscu, w którym miał się odbywać rozładunek samochodów przywożących masy ziemne. Samochody podmiotu obcego zatrudnione w ruchu zakładu górniczego wykonywały kolejne kursy z masami ziemnymi. Przed godziną 11:00 wjechały trzy samochody od strony północnej na zakład górniczy. Przejeżdżając około 100,0 m na południe, zawróciły przed wyrobiskiem, a następnie cofnęły się na odległość około 8,0 m od krawędzi górnej wyrobiska wgłębnego. Jako pierwszy cofnął się pod rozładunek samochód ciężarowy czteroosiowy marki Mercedes ACTROS 4140. Następnie ten sam manewr wykonał samochód ciężarowy trzyosiowy marki Mercedes ACTROS 3331, ustawiając się obok niego równolegle w odległości około 2,0 m. Trzeci samochód marki Tatra ustawił się równolegle do Mercedesów w odległości około 15,0 m.

Miejsce wyładunku odbywało się na gruncie gliniastym nawiezionym kilka dni wcześniej, który stanowi równą powierzchnię o łagodnym nachyleniu w kierunku południowym (od wjazdu na zakład górniczy do wyrobiska wgłębnego różnica poziomu na długości około 100,0 m wynosi około 1,50 m) i nachyleniu poprzecznym wynoszącym około 0,30 m na długości 10,0 m.
Wyładunek mas ziemnych rozpoczął czteroosiowy samochód podnosząc skrzynie ładunkową do góry na wysokość 2 – 3 tłoczysk. W tym czasie tę samą czynność rozpoczął drugi samochód. Jego skrzynia ładunkowa zdążyła unieść się na wysokość 0,60 m, gdy nastąpił niekontrolowany przechył samochodu czteroosiowego Mercedes ACTROS 4140 na swoją prawą stronę. Przechył nastąpił prawdopodobnie w wyniku zapadnięcia się kół prawych dwóch tylnych osi, co przy podniesionej skrzyni pełnej mas ziemnych doprowadziło do przechyłu i następnie przewrócenia samochodu na prawy bok. W wyniku przewrócenia nastąpiło zgniecenie kabiny kierowcy Mercedesa ACTROS 3331 skrzynią ładunkową Mercedesa ACTROS 4140 oraz wysypanie się części mas ziemnych pomiędzy samochody. Kierowca przewracającej się ciężarówki wyskoczył z kabiny, a kierowca zgniecionej kabiny został w niej uwięziony.
Do poszkodowanego podbiegli operator spycharki oraz stróż i robotnik drogowy, którzy dzwoniąc pod numer ratunkowy 112 powiadomili pogotowie ratunkowe i zawodową straż pożarną. Po zawiadomieniu służb ratunkowych przystąpiono do uwalniania poszkodowanego przy użyciu spycharek. Spycharkami zepchnięto z kabiny przewrócony samochód udostępniając dojście dla służb ratowniczych.
W tym czasie poszkodowany był przytomny. Po uwolnieniu poszkodowanego przez jednostki ratownicze straży pożarnej, został on przewieziony do szpitala. W szpitalu stwierdzono urazy i pęknięcie kości miednicy oraz pęknięcie żeber i uraz kręgosłupa.
Przyczyną wypadku było prowadzenie wyładunku mas ziemnych na wilgotnym gruncie gliniastym oraz nie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy samochodami.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews