HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   DO POBRANIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Prezentacje z I Konferencji Panelowej WSOZZ 2013-2020 Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych w Transporcie
TRANSPORT DROGOWY
URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGOTRANSPORT RĘCZNY

RYZYKO ZAWODOWE PRZY PRACACH TRANSPORTOWYCH

I Oddział ZUS w Poznaniu, Główny Specjalista Wydziału Orzecznictwa
Lekarskiego i Prewencji, Joanna Bieńaa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews