HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Informacje o stanie wypadkowości w Wielkopolsce w pierwszym półroczu 2016 roku

Według danych opublikowanych 02.09.2016 r. przez Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym półroczu 2016 roku, w województwie wielkopolskim liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 4878 osób. Z liczby ogółem, 3 osoby uległy wypadkom śmiertelnym, 22 osoby – wypadkom ze skutkiem ciężkim, a 4853 osoby – wypadkom ze skutkiem lekkim.

Tabela 1 Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg skutków wypadków, w województwie wielkopolskim w I półroczu 2016 roku

 Wypadki

 Liczba poszkodowanych

 % poszkodowanych

 lekkie

 4853

 99,49%

 ciężkie

 22

 0,45%

 śmiertelne

 3

 0,06%

 Ogółem

 4878

 100,00%

Rysunek 1 Udział procentowy poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg skutków wypadków, w województwie wielkopolskim w I półroczu 2016 roku

 

Z danych wynika, że w wypadkach zostały poszkodowane 1762 kobiety, co stanowi 36% wszystkich poszkodowanych.

Tabela 2 Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg płci, w województwie wielkopolskim w I półroczu 2016 roku

 Płeć

 Liczba poszkodowanych

 % poszkodowanych

 kobiety

 1762

 36%

 mężczyźni

 3116

 64%

 Ogółem

 4878

 100%

 Rysunek 2 Udział procentowy poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg płci, w województwie wielkopolskim w I półroczu 2016 roku


Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych wynosiła 131658. Liczba dni niezdolności do pracy na jednego poszkodowanego (bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób) wynosiła 27.

W I półroczu 2016 roku wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących) w Polsce wyniósł 3,20, w Wielkopolsce wskaźnik był wyższy i wynosił 3,93.Rysunek 3 Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) w I półroczu 2016 roku


* opracowano na podstawie danych GUS

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 01.10.2019 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews