HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości” – konferencja w Poznaniu
Rola i miejsce w systemie ochrony pracy w Polsce a także wyzwania przyszłości wobec Państwowej Inspekcji Pracy były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 27 października 2016 r. w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa oraz Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencję zorganizowali Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otwierający konferencję prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz prof. dr hab. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM podkreślali znaczenie związków nauki z praktyką w zakresie działań służących ochronie praw pracowniczych. Z kolei Stanisława Ziółkowska, okręgowy Inspektor pracy w Poznaniu w swoim wystąpieniu podkreśliła, że zorganizowanie konferencji jest wypełnieniem podpisanej 10.03.2016 r. pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu deklaracji o współpracy i początkiem cyklu konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”. Genezę powstania Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce przedstawił Tomasz Kozłowski, nadinspektor pracy. W swoim wystąpieniu wskazał na niezmiennie szeroki, od samego początku istnienia zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Roman Giedrojć główny inspektor pracy przedstawił aktualne umiejscowienie, zadania, uprawnienia i rolę Państwowej Inspekcji Pracy w strukturze organów kontroli nad warunkami pracy. Następnie prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w referacie „Państwowa Inspekcja Pracy a system ochrony praw pracowników” przedstawił nowatorskie podejście do systemu prawnego w Polsce. Z kolei dr hab. Anna Musiała z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omówiła zakres kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy w świetle konwencji MOP. W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny w którym uczestniczyli: Roman Giedrojć, główny inspektor pracy oraz Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia, Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu, dr Aleksandra Bocheńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Dariusz Makowski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Uczestniczący w dyskusji wyrażali opinie na temat przepisów regulujących działalność Państwowej Inspekcji Pracy, w tym usytuowania w strukturach organów państwa, nowych uprawnień i zadań w świetle zmieniających się przepisów a także metod zwiększenia skuteczności jej działań. Podkreślano konieczność uchwalania przepisów jasnych i precyzyjnych, których zapisy nie będą zawierały wątpliwości w ich stosowaniu.mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews